Lưu
Updated hơn 3 năm ago

Mô tả công việc

工作範疇

  • 尋找合作伙伴,開拓通路
  • 聯繫現有及潛在投資者
  • 經營社群,推廣讚賞公民理念、功能和應用
  • 撰寫恆常工作報告
  • 籌辦講座、聚會、工作坊等活動,推動讚賞公民社群

為何加入?

  • 負責範疇可跟據個人能力和興趣彈性調整
  • 擴闊發揮空間
  • 使用及推廣最先進技術
  • 彈性工時和工作地點

Yêu cầu

擅長溝通,面對商業伙伴、一般使用者和社群
優秀中文寫作技巧
具創意,善於解決問題
對新事物和技術抱興趣,特別是區塊鏈相關
學士學位或以上學歷,工作經驗不拘
View all jobs
View all jobs
Lưu
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
People who applied for this job also applied for
Logo of Liker Land PTE Limited.

Về chúng tôi

LikeCoin decentralizes publishing by allowing everyone to publish their content as NFTs with a suite of open tools.Việc làm