APP工程師 App Engineer (Native)

Công việc được cập nhật hơn 4 năm

Mô tả công việc

協助開發健身管相關的 iOS & Android App
與PM、Back-End、設計師 合作迭代產品需求。

Yêu cầu

1.至少有自己完全獨立開發過iOS或Android 一款APP的經驗,運動類佳
2.有第三方平台如應用經驗 (FB,Google API)
3.對健身運動產業有濃厚的興趣

以下為加分項目
1. 熟悉 Web 前端開發
2.使用者行為追蹤分析研究經驗
3.技術文件撰寫與製作經驗
1
50,000 ~ 70,000 TWD / month
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
People who applied for this job also applied for
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
1
950K ~ 1.7M TWD / year
Logo of the organization.
Full-time
Sơ cấp
1
60K ~ 100K TWD / month
Logo of the organization.
Full-time
Sơ cấp
1
60K ~ 100K TWD / month
Logo of 類星體數位股份有限公司.

Về chúng tôi

每位健身創業者對未來都有無限想像,想像能走得多遠、能開創什麼格局,但光靠運動的專業知識難以實現夢想,您需要真正專業的幫手!讓我們用科技協助您擴展事業版圖,您珍視的 我們也同等守護 -


Việc làm

Full-time
Trung cấp
2
50K ~ 70K TWD / month
Lưu